Trang chủ Bài học Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 6 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Vàng được dùng làm đồ trang sức, mạ vàng cho...
Ngoài những ví dụ Hình 2.2, em hãy hỏi người thân, bạn bè và tìm kiếm các thông tin trên internet để tìm hiểu thêm những ứng dụng của các kim loại khác.
Bài 5 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:             CỘT I      
Hãy nối tên các kim loại ở cột I cho phù hợp với ứng dụng ở cột II.                       
Bài 2 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các kim loại có thể rèn, kéo sợi, dát mỏng...
A. Tính dẻo.                                       
Bài 3 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả...
Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất?
Bài 1 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để...
Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống:

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...