Trang chủ Bài học Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Bài 6 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Vàng được dùng làm đồ trang sức, mạ vàng cho...
Ngoài những ví dụ Hình 2.2, em hãy hỏi người thân, bạn bè và tìm kiếm các thông tin trên internet để tìm hiểu thêm những ứng dụng của các kim loại khác.
Bài 5 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:             CỘT I      
Hãy nối tên các kim loại ở cột I cho phù hợp với ứng dụng ở cột II.                       
Bài 2 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các kim loại có thể rèn, kéo sợi, dát mỏng...
A. Tính dẻo.                                       
Bài 3 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả...
Trong các kim loại sau, kim loại nào có khả năng dẫn điện tốt nhất?
Bài 1 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để...
Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống:

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...