Trang chủ Bài học Unit 9: Festivals around the world (KNTT)

Unit 9: Festivals around the world (KNTT)

Mới cập nhật

Có 20 công nhân với năng suất làm việc như nhau đóng xong một chiếc tàu trong 60 ngày. Hỏi nếu chỉ còn 12...
Giải bài 3 trang 20 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch Có 20 công...
Bài 2 trang 20 Toán 7 CTST tập 2: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau: …
Hướng dẫn giải bài 2 trang 20 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ...
Bài 1 trang 20 Toán 7: Cho biết hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch với nhau và khi a = 3...
Giải bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch   Cho...
Tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch trang 17, 18 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2
Giải mục 2 trang 17, 18 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch   ...
Mục 1 Đại lượng tỉ lệ nghịch trang 16, 17 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2
Giải mục 1 trang 16, 17 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch ...
Lý thuyết Bài 3 Đại lượng tỉ lệ nghịch Toán 7 Chân trời sáng tạo
Lý thuyết Đại lượng tỉ lệ nghịch Toán 7 Chân trời sáng tạo - Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch 1. Các kiến thức...