Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Bài vận dụng trang 116 Địa lý 6 Chân trời sáng tạo:...

Bài vận dụng trang 116 Địa lý 6 Chân trời sáng tạo: Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy xác định và ghi ra tọa độ địa lí trên...

Hướng dẫn giải bài tập vận dụng trang 116 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 1: Hệ thống kinh; vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Câu hỏi: Dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy xác định và ghi ra tọa độ địa lí trên đất liền bốn điểm cực: cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây của lãnh thổ nước ta

Trả lời: 

Tọa độ địa lí của các điểm cực trên đất liền của lãnh thổ nước ta:

– Cực Bắc: (23023′B, 105019′Đ).

Quảng cáo

– Cực Nam: (8033′B, 104049′Đ).

– Cực Đông: (12038′B, 109027′Đ).

– Cực Tây: (22024′B, 102008′Đ).