Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại...

Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?...

Trả lời câu hỏi trang 69 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Câu hỏi: Đọc tư liệu 13.5 và cho biết nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á?

Trả lời: Trong đoạn tư liệu trên muốn nói đến Phật giáo của Ấn Độ đã ảnh hưởng đến Trung Quốc, trong đó có một tác phẩm nói về cuộc hành trình lấy kinh của nhà sư Đường Huyền Trang trải qua 81 kiếp nạn mới mang được chân kinh về nước. Điều đặc biệt là Phật Giáo tuy được sinh ra ở Ấn Độ, nhưng lại phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á ảnh hưởng tôn giáo này từ Trung Quốc chứ không phải từ Ấn Độ. Tôn giáo này hợp với phong tục tập quán của các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.