Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Dựa vào nội dung mô tả lưới kinh, vĩ tuyến của bản...

Dựa vào nội dung mô tả lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới( hình 1.3a) hãy mô tả đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của các hình còn...

Trả lời câu hỏi trang 115 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 1: Hệ thống kinh; vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Câu hỏi: Dựa vào nội dung mô tả lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới( hình 1.3a) hãy mô tả đặc điểm lưới kinh, vĩ tuyến của các hình còn lại

” Kinh tuyến là những đường thẳng song song cách đều nhau. Vĩ tuyến cũng là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Các kinh, vĩ tuyến vuông góc với nhau”

Trả lời: 

Quảng cáo

– Hình 1.3 b: Kinh tuyến là những đường thẳng đồng quy tại 1 điểm tại cực Bắc. Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm.

– Hình 1.3 c: Kinh tuyến và vĩ tuyến gốc là những đường thẳng, các kinh tuyến vĩ tuyến còn lại là những đường cong.