Trang chủ ,,Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương...

Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày...

Vận dụng – Giải bài 4 trang 66 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Câu hỏi: Sông Mê Công (Mekong) gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ nào ở Đông Nam Á? Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia nào ngày nay? Tham khảo thêm bản đồ 12.1 và lược đồ 12.2 cho câu trả lời của em.

Trả lời: 

Sông Mê Công gắn bó với lịch sử của những vương quốc cổ như: Champa , Phù Nam, Chân Lạp,  Đốn Tốn.

Những vương quốc đó thuộc về các quốc gia ngày nay như:

Quảng cáo

+ Champa , Phù Nam=> thuộc Việt Nam

+ Chân Lạp=>Lào, Campuchia, Thái Lan

+ Đốn Tốn. => Mianma, Thái Lan.