Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.7 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một prôtôn...

Bài 4.7 trang 47 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một prôtôn có khối lượng mp=1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp=1.107 m/s tới va chạm vào hạt nhân...

Bài 4.7 trang 47 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(\eqalign{  & {m_p}{v_p} =  – {m_p}v_p’ + {m_\alpha }{v_\alpha }  \cr  & {m_\alpha } = {{{m_p}({v_p} + v_p’)} \over {{v_\alpha }}}\cr&\;\;\;\;\;\;\; = {{1,{{67.10}^{ – 27}}.1,{{6.10}^7}} \over. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một prôtôn có khối lượng mp=1,67.10-27 kg chuyển động với vận tốc vp=1.107 m/s tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt α) đang nằm yên . Sau va chạm , proton giật lùi với vận tốc v=6.106m/s còn hạt α bay về phía với vận tốc vα=6.106m/s còn hạt α bay về phía trước với vận tốc vα=4.106m/s. Tìm khối lượng của hạt α.

Quảng cáo

:

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn và hạt \(\alpha \), ta có :

\(\eqalign{  & {m_p}{v_p} =  – {m_p}v_p’ + {m_\alpha }{v_\alpha }  \cr  & {m_\alpha } = {{{m_p}({v_p} + v_p’)} \over {{v_\alpha }}}\cr&\;\;\;\;\;\;\; = {{1,{{67.10}^{ – 27}}.1,{{6.10}^7}} \over {{{4.10}^6}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;= 6,{68.10^{ – 27}}kg \cr} \)

Quảng cáo