Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 66 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác...

Bài 66 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:...

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:. Bài 66 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao – Ôn tập chương 6 – Góc lượng giác và công thức lượng giác

Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo α mà góc uOv là góc nhọn thì:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& A.\,\,0 \le \alpha \le {\pi \over 2} \cr
& B.\,\,\, – {\pi \over 2} \le \alpha \le {\pi \over 2} \cr
& C.\,\, – {\pi \over 2} < \alpha \le 0 \cr} \)

D. Có số nguyên k để \( – {\pi  \over 2} + k2\pi  < \alpha  < {\pi  \over 2} + k2\pi \)

Đáp án

Chọn D

Quảng cáo