Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 27 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Hỏi tập hợp...

Câu 27 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Hỏi tập hợp nào là tập con của tập nào? Hãy diễn đạt bằng lời tập D ∩ E....

Hỏi tập hợp nào là tập con của tập nào? Hãy diễn đạt bằng lời tập D ∩ E.. Câu 27 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Gọi A, B, C, D, E và F lần lượt là tập hợp các tứ giác lồi, tập hợp các hình thang, tập hợp các hình bình hành, tập hợp các hình chữ nhật, tập hợp các hình thoi và tập hợp các hình vuông. Hỏi tập hợp nào là tập con của tập nào? Hãy diễn đạt bằng lời tập D ∩ E.

Quảng cáo

Ta có:

F ⊂ E ⊂ C ⊂ B ⊂ A

F ⊂ D ⊂ C ⊂ B ⊂ A

D ∩ E = F là tập hợp các hình vuông.

Quảng cáo