Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 30 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Cho đoạn A...

Câu 30 trang 21 Đại số 10 Nâng cao: Cho đoạn A = [-5, 1] và khoảng B = (-3, 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B...

Cho đoạn A = [-5, 1] và khoảng B = (-3, 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B. Câu 30 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Cho đoạn A = [-5, 1] và khoảng B = (-3, 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B

Quảng cáo

Ta có:

A ∪ B  = [-5, 2); A ∩ B = (-3, 1]