Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Câu 59 trang 33 Đại số 10 Nâng cao: Một hình lập...

Câu 59 trang 33 Đại số 10 Nâng cao: Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3. Xác định các chữ số chắc của V....

Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3. Xác định các chữ số chắc của V.. Câu 59 trang 33 SGK Đại số 10 Nâng cao – Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Một hình lập phương có thể tích là V = 180,57cm3 ± 0,05 cm3.

Xác định các chữ số chắc của V.

Quảng cáo

Ta có:

\(0,01 < 0,05 < 0,1\)

Nên 5, 0, 8, 1 là các chữ số chắc, 7 là chữ số không chắc.