Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 141 Toán đại lớp 10: Nhắc lại khái...

Câu hỏi 1 trang 141 Toán đại lớp 10: Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o....

Câu hỏi 1 trang 141 SGK Đại số 10.  . Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung

Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc α, 0o ≤ α ≤ 180o.

Quảng cáo

Ta có thể mở rộng khái niệm giá trị lượng giác cho các cung và góc lượng giác.

Các số sin⁡α; cos⁡α; tan⁡α; cot⁡α được gọi là giá trị lượng giác của góc α, với 0o ≤ α ≤ 180o

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10