Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 22 Đại số 10: 374 529 ± 200

Câu hỏi 3 trang 22 Đại số 10: 374 529 ± 200...

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Đại số 10. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:. Bài 5. Số gần đúng. Sai số

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:

a) 374 529 ± 200

Quảng cáo

b) 4,1356 ± 0,001

a) Số quy tròn của 374 529 ± 200 là 375000

b) Số quy tròn của 4,1356 ± 0,001 là 4,14

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10