Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra...

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D...

Câu hỏi 3 trang 33 SGK Đại số 10. x. Bài 1. Hàm số

Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị x ∈ D

D = { 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001}

Hàm số: Tổng số công trình tham dự giải thưởng

x

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

y

39

43

56

78

Quảng cáo

108

116

141

Hàm số: Tổng số công trình đạt giải thưởng

x

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

y

10

17

23

28

29

35

43

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10