Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 75 Đại số 10: Chứng minh rằng a...

Câu hỏi 3 trang 75 Đại số 10: Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0....

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Bất đẳng thức

Quảng cáo

Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0.

a < b ⇔ a + (-b) < b +(-b) ⇔ a – b ≤ 0

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10