Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Chọn câu...

Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao, Chọn câu sai...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao . Chọn câu sai

Chọn câu sai

A. Vectơ độ dời là một vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của chất điểm chuyển động

Quảng cáo

B. Vectơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

C. Chất điểm đi trên một đường thẳng rồi quay về vị trí ban đầu thì có độ dời bằng 0

D. Độ dời có thể dương hoặc là âm

Giải :

Đáp án B. Vectơ độ dời có độ lớn luôn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm