Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Chọn câu...

Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Chọn câu sai...

Bài 6. Sự rơi tự do – Bài 1 trang 32 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Chọn câu sai

Chọn câu sai

A. Khi vật rơi tự do mọi vật chuyển động hoàn toàn như nhau

Quảng cáo

B. Vật rơi tự do khi không chịu sức cản của không khí

C. Người nhảy dù trên hình 6 .2  đang rơi tự do

D. Mọi vật chuyển động gần mặt dất đều chịu gia tốc rơi tự do

Giải :

Chọn C. Người nhảy dù trên hình 6 .2  đang rơi tự do

Quảng cáo