Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một ô...

Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 72 km /h thì giảm đều tốc độ cho đến khi...

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều – Bài 1 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 72 km /h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa

Một ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 72 km /h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa

a) Tính gia tốc của xe.

b) Quãng đường đi được từ lúc vận tốc còn một nửa cho đến lúc xe dừng hẳn là bao nhiêu ?

Giải :

Quảng cáo

Chọn gốc tọa độ O ở vị trí bắt đầu giảm vận tốc , chiều dương là chiều chuyển động , gốc thời gian (t0 = 0) là lúc bắt đầu giảm vận tốc thì \({v_0} = 72\,km/h = 20\,m/s\,;\)

\({S_1} = \Delta x = 50\,m;{v_1} = {{{v_0}} \over 2} = 10\,(m/s)\)

a)       \(a = {{v_1^2 – v_0^2} \over {2\Delta x}} = {{{{10}^2} – {{20}^2}} \over {2.50}} =  – 3(m/{s^2})\)

b) Khi dừng hẳn : v2 = 0

Quãng đường đi còn lại :

\({S_2} = {{v_2^2 – v_1^2} \over {2a}} = {{ – {{10}^2}} \over {2.( – 3)}} = 16,7(m)\)

Quảng cáo