Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy tìm...

Bài 1 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy tìm phát biểu sai...

Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc – Bài 1 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy tìm phát biểu sai

Hãy tìm phát biểu sai

A. Quỹ đạo của một vật là tương đối , đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau.

Quảng cáo

B. Vận tốc của vật là tương đối . Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.

C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối.

D. Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Giải :

Chọn C

Quảng cáo