Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người...

Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên...

Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều – Bài 2 trang 36 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch . Hỏi vận tốc khi ném là bao nhiêu để cho vận tốc viên gạch lúc người kia bắt được bằng 0 ?

Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch . Hỏi vận tốc khi ném là bao nhiêu để cho vận tốc viên gạch lúc người kia bắt được bằng 0 ?

Quảng cáo

Giải :

Khoảng cách từ điểm ném đến điểm bắt gạch là 4m ; Vận tốc gạch tại điểm bắt v = 0

Chọn chiều dương hướng lên thì :

\(\eqalign{  & h = \Delta x = {{ – v_0^2} \over {2a}} = {{ – v_0^2} \over {2( – g)}} = {{v_0^2} \over {2g}}  \cr  & {v_0} = \sqrt {2gh}  = \sqrt {2.9,8.4}  = 8,85(m/s) \cr} \)

Quảng cáo