Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Một vật...

Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao, Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật....

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn – Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao. Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Quảng cáo

Giải :

m = 2,5 kg ; a = 0,05 (m/s2);

Hợp lực tác dụng vào vật \(F = ma = 2,5.0,05 = 0,125 (N)\)

Quảng cáo