Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Câu nào...

Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Câu nào sau đây sai...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Câu nào sau đây sai

Câu nào sau đây sai

A. Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đều là một đường song song với trục hoành Qt

B. Trong chuyển động thẳng đều , đồ thị thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là nhungữ đường thẳng

Quảng cáo

C. Đồ thị tọa độ theo thời gian chuyển động bao giờ cũng là một đường thẳng

D. Đồ thị theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc

Giải:

Chọn đáp án C

Đồ thị tọa độ-thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần, chậm dần là một đường cong.