Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Tính gia...

Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái...

Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều – Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m , chu kì quay là 27,32 ngày

Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m , chu kì quay là 27,32 ngày

Quảng cáo

Giải 

\(T = 27,32 \text{ ngày} =27,32.24.3600 (s)\)

Gia tốc của Mặt Trăng

\(\eqalign{  & a = r{\left( {{{2\pi } \over T}} \right)^2} = 3,{84.10^8}{\left( {{{2\pi } \over {27,32.24.3600}}} \right)^2}  \cr  & a = 2,{72.10^{ – 3}}(m/{s^2}) \cr} \)

Quảng cáo