Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người...

Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một người đi bộ trên đường thẳng . Cứ đi được 10m thì người đó nhìn đồng hồ đo...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một người đi bộ trên đường thẳng . Cứ đi được 10m thì người đó nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo độ dời và thời gian thực hiện được ghi trong bảng sau :

Một người đi bộ trên đường thẳng. Cứ đi được 10m thì người đó nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo độ dời và thời gian thực hiện được ghi trong bảng sau:


a) Tính vận tốc trung bình cho từng đoạn đường 10 m

b) Vận tốc trung bình cho cả quãng đường đi là bao nhiêu? So sánh giá trị trung bình trên mỗi đoạn đường 10m a) Tính vận tốc trung bình cho từng đoạn đường 10m

Giải:

Quảng cáo

Chọn chiều dương là chiều chuyển động để ∆x > 0; vtb > 0

a)


b) Vận tốc trung bình của quãng đường

\({v_{tb\,\,}} = \,{S \over t} = {{10.10} \over {2.8 + 2.10 + 3.12 + 3.14}} = 0,88\,(m/s)\)

 Giá trị trung bình của các vận tốc trung bình trên mỗi đoạn 10 m:

\(\overline  {v\,} {\rm{ = }}{{{\rm{2}}{\rm{.1,25 + 2}}{\rm{.1,00 + 3}}{\rm{.0,83 + 3}}{\rm{.0,71}}} \over {{\rm{10}}}}{\rm{ = 0,91}}\,{\rm{(m/s)}}\)

Như vậy: \({v_{tb\,\,}} \ne \overline v \)

Quảng cáo