Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một máy...

Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc...

Bài 15 : Định luật II Niu-tơn – Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực.

Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực.

Quảng cáo

Giải :

Độ lớn lực hãm :

\({F_h} = ma = {50.10^3}.0,5 = 2,{5.10^4}(N)\)