Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Biết khối...

Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là . Hỏi hòn đá hút Trái...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là . Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?

Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là \(g = 9,81\,m/{s^2}\). Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo

Giải :

Hòn đá hút Trái Đất một lực bằng trọng lượng hòn đá :

\(P{\rm{ }} = {\rm{ }}mg{\rm{ }} = {\rm{ }}2,3.9,81 \approx 22,{\rm{ }}56{\rm{ }}\left( N \right)\)