Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vì sao...

Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Câu C1 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường ?

Quảng cáo

Giải :

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ – 11}}N{m^2}/k{g^2}\)

G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không gây tác động gì đối với các vật thể thông thường quanh ta.

Quảng cáo