Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy giải...

Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do....

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Câu C2 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.

Giải :

Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)ta thấy các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và ở gần mặt đất (\(h \le R\) nên coi \(h \approx 0\)) phải có cùng một gia tốc rơi tự do \(g = {{GM} \over {{R^2}}}\).

Quảng cáo