Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vì sao...

Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng...

Bài 17 : Lực hấp dẫn – Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất …) ?

Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất …) ?

Giải 

Vì vật thể có khối lượng rất lớn mới tác dụng lực hấp dẫn đáng kể lên các vật ở xung quanh nó.