Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giả...

Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường thẳng thì vận tốc trung bình của chị...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường thẳng thì vận tốc trung bình của chị bằng 6.5m/s .

Giả sử chị Đỗ Thị Bông chạy trên một đường thẳng thì vận tốc trung bình của chị bằng 6.5m/s. Vận tốc này có đặc trưng chính xác cho tính chất nhanh chậm của chuyển động của chị tại mọi thời điểm không ?

Giải:

Không . (Trong thời gian chạy, có thể có lúc chạy với vận tốc lớn hơn 6,5 m/s; có lúc chạy với vận tốc nhỏ hơn 6.5m/s)