Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Nâng cao Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Có...

Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?...

Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều – Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?

Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?

Quảng cáo

Giải :

Được. Trên đồ thị v (t), diện tích hình chữ nhật ABCO biểu thị quãng đường đi được trong thời gian t .

SABCO = OA.OC = v.t =S

Quảng cáo