Trang chủ Lớp 11 Toán lớp 11 Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11: A'(a,b) là ảnh...

Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11: A'(a,b) là ảnh của A’ qua phép đối xứng tâm O ⇒ a = 4 và b = -3...

Chia sẻ
Câu hỏi 3 trang 13 SGK Hình học 11. Lời giải chi tiết Bài 4. Phép đối xứng tâm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(- 4; 3). Tìm ảnh của A qua phép đối xứng tâm O.

Quảng cáo

A'(a,b) là ảnh của A’ qua phép đối xứng tâm O ⇒ a = 4 và b = -3Mục lục môn Toán 11

Chia sẻ