Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.17 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các...

Bài 1.17 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ...

Bài 1.17 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. A. Bài 2. Lipit

Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím           

Quảng cáo

B. nước và dung dịch \(NaOH\).

C. dung dịch \(NaOH\).               

D. nước brom.

Đáp án. A

Quảng cáo