Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.17 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các...

Bài 1.17 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ...

Chia sẻ
Bài 1.17 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. A. Bài 2. Lipit

Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím           

B. nước và dung dịch \(NaOH\).

C. dung dịch \(NaOH\).               

Quảng cáo

D. nước brom.

Đáp án. AChia sẻ