Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao:...

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm...

Chia sẻ
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài 3. Chất giặt rửa

Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm

A. dễ kiếm.

B. rẻ tiền hơn xà phòng.

C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.

Quảng cáo

D. có khả năng hoà tan tốt trong nước.

Đáp án. CChia sẻ