Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.11 trang 11 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Tại sao...

Bài 2.11 trang 11 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Tại sao những bệnh nhân yếu sức lại được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ?...

Chia sẻ
Bài 2.11 trang 11 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 5. Glucozơ

Tại sao những bệnh nhân yếu sức lại được truyền trực tiếp dung dịch glucozơ?

Đáp án

Quảng cáo

Trong máu người luôn luôn có một lượng glucozo (tỉ lệ khối lượng không đổi là 0,1%). Nếu lượng glucozơ trong máu giảm đi (< 0,1%), người sẽ bị suy nhược, yếu sức nên cần phải bổ sung lượng glucozo bằng cách truyền trực tiếp.Chia sẻ