Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.29 trang 14 SBT Hoá 12 Nâng cao: Để phân biệt...

Bài 2.29 trang 14 SBT Hoá 12 Nâng cao: Để phân biệt dung dịch của ba chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong ba lọ mất ...

Bài 2.29 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. C. Bài 7. Tinh bột

Để phân biệt dung dịch của ba chất: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

Quảng cáo

A. \(Cu{(OH)_2}\).                      B. dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}.\)                   

C. \(Cu{(OH)_2}\) /OH , to.        D. dung dịch iot.

Đáp án. C