Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.31 trang 14 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Lên...

Bài 2.31 trang 14 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình...

Bài 2.31 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol. Bài 7. Tinh bột

Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là

Quảng cáo

A. 0,338 tấn.                        B. 0,833 tấn.              

C. 0,383 tấn.                        D. 0,668 tấn.

Đáp án. A

Quảng cáo