Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.38 trang 15 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Tinh...

Bài 2.38 trang 15 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:...

Bài 2.38 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:. Bài 8. Xenlulozơ

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:

A. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân.

Quảng cáo

B. Độ tan trong nước.

C. Thành phần phân tử.

D. Cấu trúc mạch phân tử.

Đáp án. D

Quảng cáo