Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.39 trang 15 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Nhận xét...

Bài 2.39 trang 15 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Nhận xét đúng là:...

Chia sẻ
Bài 2.39 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.. Bài 8. Xenlulozơ

Nhận xét đúng là:

A. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

Quảng cáo

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Đáp án. DChia sẻ