Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.4 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.4 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao: Cho 11,25 kg glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình...

Bài 2.4 trang 10 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. C. Bài 5. Glucozơ

Cho 11,25 kg glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là

Quảng cáo

A. 70%.                                   B. 75%.                      

C. 80%.                                   D. 85%.

Đáp án. C

Quảng cáo