Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.41 trang 16 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để sản...

Bài 2.41 trang 16 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50%...

Bài 2.41 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. A. Bài 8. Xenlulozơ

Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là

Quảng cáo

A. \( \approx \) 5031 kg.                                      B. \( \approx \) 5000 kg.

C. \( \approx \) 5100 kg.                                      D. \( \approx \) 6200 kg.

Đáp án. A

Quảng cáo