Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.49 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Lên men...

Bài 2.49 trang 17 SBT Hóa Nâng cao lớp 12: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men...

Bài 2.49 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. a) Chọn C ;. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic, hiệu suất mỗi quá trình lên men là 85%.

a) Khối lượng ancol thu được là

A. 400 kg.                                           B. 398,8 kg.

C. 389,8 kg.                                        D. 390 kg.

Quảng cáo

b) Nếu đem pha loãng ancol đó thành rượu 40o ( khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/cm3) thì thể tích dung dịch rượu thu được là

A. 1206,25 lít.                                     B. 1218,125 lít.

C. 1200 lít.                                          D.1211,5 lít.

Đáp án.

a) Chọn C ;

b) Chọn B.

Quảng cáo