Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.50 trang 17 SBT Hoá 12 Nâng cao: Khí cacbonic chiếm 0,03%...

Bài 2.50 trang 17 SBT Hoá 12 Nâng cao: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể rich không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí...

Bài 2.50 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. A. 1382716 lít.                                    B. 1382600 lít.. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Khí cacbonic chiếm 0,03% thể rich không khí. Muốn tạo ra 500 g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí (đktc) để cung cấp \(C{O_2}\) cho phản ứng quang hợp?

Quảng cáo

A. 1382716 lít.                                    B. 1382600 lít.

C. 1402666 lít.                                    D. 1482600 lít.

Đáp án.

Chọn A

Quảng cáo