Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.52 trang 18 SBT Hoá 12 Nâng cao: Cho m gam...

Bài 2.52 trang 18 SBT Hoá 12 Nâng cao: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol ( rượu) etylic với hiệu suất 81%...

Bài 2.52 trang 18 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 9. Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbonhiđrat tiêu biểu

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol ( rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng \(CO_2\) hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong, thu được 275 g kết tủa và dung dịch Y. Đun kĩ dung dịch Y thu thêm 50 g kết tủa. Khối lượng m là

Quảng cáo

A. 750 g.                                             B. 375 g.

C. 555 g.                                             D. 350 g.

Đáp án

Chọn B

Quảng cáo