Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao:  Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3...

Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. C. 0,2 M.                                    D. 0,1 M.. Bài 5. Glucozơ

Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư \(AgN{O_3}\) (hoặc \(A{g_2}O\) ) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 g bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

Quảng cáo

A. 0,3 M.                                    B. 0,4 M.

C. 0,2 M.                                    D. 0,1 M.

Đáp án  B

Quảng cáo