Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng...

Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao:  Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3...

Chia sẻ
Bài 2.6 trang 11 Sách bài tập (SBT ) Hoá 12 Nâng cao. C. 0,2 M.                                    D. 0,1 M.. Bài 5. Glucozơ

Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư \(AgN{O_3}\) (hoặc \(A{g_2}O\) ) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 g bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,3 M.                                    B. 0,4 M.

C. 0,2 M.                                    D. 0,1 M.

Quảng cáo

Đáp án  BChia sẻ