Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.2 trang 19 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Điều...

Bài 3.2 trang 19 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Điều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng?...

Bài 3.2 trang 19 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. D. Bài 11. Amin

Điều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng?

A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ.

Quảng cáo

B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.

C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu a/2 mol \({N_2}\) (giả sử phản ứng cháy chỉ cho \({N_2}\)).

D. A và C đúng.

Đáp án. D

Quảng cáo