Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.31 trang 24 SBT Hoá 12 Nâng cao: Phân biệt các...

Bài 3.31 trang 24 SBT Hoá 12 Nâng cao: Phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ,...

Phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột chỉ bằng một thuốc thử.. Bài 3.31 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 13. Peptit và protein

Phân biệt các dung dịch: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol và hồ tinh bột chỉ bằng một thuốc thử.
Đáp án
Cho 4 chất trên tác dụng với \(Cu{(OH)_2}\) trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thường và sau đó đun nóng. Ở nhiệt độ thường, ống nghiệm chứa hồ tinh bột không phản ứng, ống nghiệm chứa glucozơ và glixerol cho dung dịch màu xanh lam, ống nghiệm chứa lòng trắng trứng có màu tím đặc trưng. Khi đun nóng, ống nghiệm chứa glucozơ cho kết tủa \(C{u_2}O\) màu đỏ gạch.
Lưu ý: Với lòng trắng trứng, \(Cu{(OH)_2}\) đã phản ứng với các nhóm peptit \( – CO – NH – \) cho sản phẩm có màu tím.

Quảng cáo