Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.34 trang 25 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.34 trang 25 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ...

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây.. Bài 3.34 trang 25 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 13. Peptit và protein

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu dưới đây.
a) Các protein đều chứa các nguyên tố….(1)….
b) Ở nhiệt độ thường, dưới tác dụng của men, protein…(2)….tạo ra các amino axit.
c) Một số protein bị….(3)….khi đun nóng hoặc cho thêm một số hoá chất.
Đáp án
(1) cacbon, hiđro, oxi, nitơ ; (2) bị thuỷ phân ; (3) đông tụ

Quảng cáo