Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.36 trang 25 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao:...

Bài 3.36 trang 25 Sách bài tập Hóa lớp 12 Nâng cao: Khi nghiên cứu về protein, các nhà bác học đã chứng...

Khi nghiên cứu về protein, các nhà bác học đã chứng minh được rằng: Phân tử protein được hình thành bởi các chuỗi polipeptit. Hãy trình bày vắn tắt phương pháp thực nghiệm để chứng minh.. Bài 3.36 trang 25 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 13. Peptit và protein

Khi nghiên cứu về protein, các nhà bác học đã chứng minh được rằng: Phân tử protein được hình thành bởi các chuỗi polipeptit. Hãy trình bày vắn tắt phương pháp thực nghiệm để chứng minh.
Đáp án
Khi đun nóng protein với dung dịch axit, bazơ hay nhờ xúc tác của enzim (phản ứng thuỷ phân) các liên kết peptit trong phân tử protein bị cắt dán, tạo thành các chuỗi polipeptit và cuối cùng thành hỗn hợp các amino axit.
Khi tổng hợp các amino axit tạo thành polipeptit (có nhiều tính chất gần tương tự protein).

Quảng cáo