Trang chủ Lớp 12 SBT Hóa 12 Nâng cao Bài 3.37 trang 25 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho...

Bài 3.37 trang 25 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Cho biết điểm khác nhau cơ bản nhất về thành phần...

Cho biết điểm khác nhau cơ bản nhất về thành phần nguyên tố của protein so với cacbohiđrat và lipit.. Bài 3.37 trang 25 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao – Bài 13. Peptit và protein

Cho biết điểm khác nhau cơ bản nhất về thành phần nguyên tố của protein so với cacbohiđrat và lipit.
Đáp án
Ngoài các nguyên tố C, H, O, tất cả các protein còn chứa N.

Quảng cáo